Realitzem estudis per a companyies d'assegurances i bancs


Els nostres serveis se centren, fonamentalment, en la realització d'investigacions per al sector assegurador.

Realitzem tot tipus d'estudis, siguin de vida i no vida i, d'aquests, analitzem qualsevol ram: Autos, Llar, Salut, Comunitats, Comerços, Decessos, Vida, Estalvi, etc.

Estudis Quantitatius

D'una banda, analitzem la Política en Primes dels principals competidors del nostre client en els seus productes. Per a això, realitzem un estudi de pricing que ens proporciona informació sobre:

• Rànquings de posicionament en primes a nivell nacional agregat.
• Rànquings de posicionament en primes segmentant per totes les províncies analitzades.
• Rànquings de posicionament en primes segmentat pels grups indicats pel nostre client.
• Anàlisi en funció dels quartils proposats pel client.
• Anàlisi dels diferencials de cada companyia analitzada respecte al nostre client i respecte a la mitjana de mercat.
• Mapes de posicionament quantitatiu que mostren el rànquing del nostre client respecte als seus competidors.

Estudis Qualitatius

En l'anàlisi qualitativa, analitzem fonamentalment:

• Anàlisi comparativa de les cobertures bàsiques/optatives que componen els productes analitzats en l'estudi quantitatiu.

• Mapes de posicionament qualitatiu que mostren la competitivitat del nostre client respecte als seus competidors.

• Anàlisi d'accions comercials vigents de la competència durant la realització de l'estudi: ofertes, descomptes, promocions, etc.